Nyheder

20-11-2015
Ny hovedforsyningsledning på Islands Brygge

Presset på fjernvarmenettet på Amager er stigende. I Ørestaden bygges der stadig, og Islands Brygge udvides fortsat med mange nye boliger. Det betyder, at der kommer stadig flere nye kunder i Hofors fjernvarmenet.
   

Langs havnefronten på Islands Brygge er Wicotec Kirkebjerg i gang med at etablere en ny hovedforsyningsledning.  Den nye hovedledning kobles i den ene ende til fjernvarmenettet, der løber i en ny fjernvarmetunnel under Københavns Havn og i den anden ende forbindes den til nettet i Ørestaden.

Læs mere her

     
     

16-11-2015
Wicotec Kirkebjerg udvider forretningen
Wicotec Kirkebjerg har indgået et samarbejde med Fogtec Brandschutz GmbH & Co. KG om levering af højtryksbaserede vandtågeanlæg til det danske marked. Wicotec Kirkebjerg udvider således palletten af vandbaserede slukningsanlæg og bliver et af to leverandører af vandtågeanlæg på det danske marked.
    

Læs mere her

   
     

11-11-2015
Wicotec Kirkebjerg bygger på toppen af kloden
5.000m2 værksted/kontor bygges i omgivelser med -300 - til tider midnatssol, eller mørkt hele døgnet. Humøret blandt medarbejderne er - trods røde kinder og blå næser - positivt :-)

  

Opførelsen af et nyt værksteds- og lageranlæg på Thule Air Base i Grønland er godt i gang og er nu nået til et stade, hvor bygningerne er lukket. Projektet er en del af en overordnet moderniseringsplan for Thule Air Base.

     
     

06-11-2015
Forsyningsringen på Det Nye Universitetshospital DNU i Skejby er sluttet
På DNU har man fejlret at forsyningsringen er sluttet. Henning fra Wicotec Kirkebjerg udførte den første svejsning for 3 år siden, og i sidste uge sluttede han ringen af med den sidste svejsning.
   
3 års flot arbejde med at etablere forsyningsringen er afsluttet. Forsyningsledningen ligger i en 2,7km lang ring rundt om DNU og indeholder El, vand og varme/køl.
   
Der var lagkage og rosende ord fra bygherre ved Hans Skov, som sagde, ´at han til stadighed er dybt imponeret, når han går en tur i terrænnet'. Super flot arbejde !!!

   
       

02-11-2015
Wicotec Kirkebjerg vinder Installationsentreprise på akutafdeling i Horsens
Regionshospitalet i Horsens udvider akutafdelingen. Wicotec Kirkebjerg skal udføre alle de tekniske installationer, som består af VVS, EL og Ventilation. Entreprisen går i gang inden årets udgang, og der forventes idriftsætning sommeren 2016.
   

Udvidelsen af akutafdelingen sker i to etaper. Dette er den første etape, som udvider de eksisterende 1470m2 arealet med 800m2
 

   
     

09-10-2015
Vi søger arbejdskraft på Sjælland og i Jylland
Wicotec Kirkebjerg har travlt over hele landet, og søger derfor medarbejdere inden for mange fagområder.     

Vi har bla. spændende stillinger ledige som projekteringsledere til henholdsvis Aarhus og København

   

Klik ind på vores jobside og find jobbeskrivelserne

   
     

01-09-2015
Fjernvarmeafdelingen gennemførte i sidste uge 3 indskæringer på store forsyningsanlæg.
I forbindelse med etableringen af ny letbane langs ring 3, Ved etablering af ny forsyning hos en større kunde i Køge og på Nordforbrændingen i Hørsholm, hvor der skal etableres en ny ovnlinje.
   

Læs mere her

   
     

01-09-2015
I samarbejde med Aarsleff skal Wicotec Kirkebjerg opføre en ny kontorbygning for Mærsk. Wicotec Kirkebjerg skal udføre teknikentreprisen til 60 mio. Kontorbygningen er på 13.000 km og skal bygges på Amerika Plads i København - tæt på hovedkontoret på Esplanaden.

  

Læs mere her

   
     

24-08-2015
Teknikentreprisen på KUA 3 runder 300 dage uden arbejdsulykker
Byggeriet af 3. etape på Københavns Universitet Amager skrider planmæssigt frem og medarbejderne kunne fredag d. 21. august fejre 300 dage uden arbejdsulykker.

   

Wicotec Kirkebjerg er arbejdsmiljøcertificeret, og ser derfor også meget positivt på det fine resultat. Pladsen fik i frokostpausen besøg af en pølsevogn.

   

Der arbejder på KUA 3 lige nu 10 funktionærer og 75 timelønnede medarbejdere.

   
     

27-07-2015
Køleanlæg til Københavns nye Grønttorv Copenhagen Markets
Wicotec Kirkebjerg har vundet kølenetreprisen på det nye Grønttorv i Høje Taastrup. Markedet er etableret i tre nye haller på ialt 67.000 m2.

   
Køleentreprisen skal etablere 2,2 km præisolerede rør fra DN250 og ned. Der skal også etableres 80 udtagsstationer for køl. Den enedelige køl leveres som fjernkøl af Høje Taastrup Forsyning.

  

Entreprisen går i gang i uge 33, de første gartnere flytter ind i begyndelsen af september og Copenhagen Markets åbner for handel til januar 2016.

   
     

17-06-2015
Vi skal udføre ny fjernvarmeforsyning til Dyssegårdparken i Næstved
Vi skal etablerer ny fjernvarmeforsyning til boligområdet Dyssegårdsparken i Næstved. Fjernvarmeforsyningen vil erstatte det bestående fjernvarmesystem fra 1970'erne.

  

Projektet omfat­ter etablering af fjernvarmeforsyningsledninger og stikledninger i Dyssegårdsparken. Der skal ialt etableres 10 km. ny forsyningsledning. Derudover skal der udføres konvertering i hver enkelt bolig. Der skal også udskiftes fjernvarmeunits og afblænding af rørforbindelsen husstandene imellem.

   
     

08-06-2015
Wicotec Kirkebjerg er kommet godt i gang med Nyt Psykiatrisk Center i Skejby
Udførelsen af teknikentreprisen på Nyt Psykiatrisk Center er i gangsat.

  
Foruden teknikentreprisen skal Wicotec Kirkebjerg skal stå for centerets facility management i de efterfølgende 25 år. Den samlede kontraktsum er på 900 millioner kroner.

  

Det nye Psykiatrisk Center skal efter planen afleveres i 2019 og har et totalomfang af 50.000 kvm. Centeret skal erstatte det eksisterende historiske Psykiatriske hospital i Risskov.

   
     

04-06-2015
Wicotec Kirkebjerg har påbegyndt endnu en teknikentreprise på Det Nye Universitets-
hospital DNU i Skejby

Teknikentreprisen er 4. etape på Sydsporet S4. Den er på ialt 130 mio. kroner og indeholder bla. sengeafsnit og operationsstuer.
   

S4 er den 10. entreprise Wicotec Kirkebjerg udfører på DNU. Firmaet har været med til byggeriet af hospitalet fra begyndelsen. De 10 entrepriser spænder bredt: fra teknikentrepriser i de nye bygninger til bl.a. forsyningsledninger, tærrænbelysning, varmecentral.

     
     

01-06-2015
Elektrificering af det danske jernbanenet
Per Aarsleff A/S har skrevet kontrakt med Banedanmark om elektrificering af 1.300 km jernbane. Arbejdet skal udføres i regi af Aarsleff-Siemens konsortiet.
   

Wicotec Kirkebjerg deltager i opgaven i one company med Aarsleff Rail og Aarsleff Fundering. Wicotec Kirekbjerg skal forestå etablering af transformerstationer og forsyninger til kørestrømsanlægget.
   
     

23-05-2015
Nye anlægs- og fjernvarmeopgaver
Wicotec Kirkebjerg skal udføre rør- og smedearbejde til fjernvarmeforsyning af nyt byggeri på Rådhusgrunden i Allerød for Allerød Fjernvarme til en entreprisesum på ca. 2 mio.
   

Ligledes skal firmaet etablere en ny forsyningsledning til Dyssegårdsparken i Næstved
Denne hovedentreprise omfatter jordarbejde, smedearbejde, rørleverance samt muffearbejde i forbindelse med etablering af fjernvarme. Entreprisens sum er på ca. 3,2 mio.

   
     

19-04-2015
Statsminister Helle Thorning-Schmidt på virksomhedsbesøg
Byggeriet af Statsfængslet på Nordfalster har haft besøg af Statsministeren. Helle Thorning-Schmidt blev vist rundt på byggepladsen og fik information og orientering om byggeriet. Hendes besøg skete i forbindelse med flere virksomhedsbesøg på Falster.
    

Byggeriet forløber som planlagt. Når det står færdigt i 2016 vil det kunne håndtere 250 indsatte og det forventes at tilføre området med 250-300 permanente statslige arbejdspladser.

   
     
26-03-2015
Rejsegilde i vores nye bygning i Taastrup
Vi er i gang med at bygge til, og udvider vores hovedkontor i Taastrup med 600m2. Bygningen er en udvidelse af vores administration. Byggeriet forløber planmæssigt og er klar til indflytning 1. juni.

I går fejrede vi byggeriet med rejsegilde, hvor alle medarbejdere traditionen tro var inviteret til pølser.
   
     

25-03-2015
Vi har travlt med byggeriet af Det Nye Universitetshospital Skejby
Vi søger derfor en ny medarbejder, der har erfaring med koordinering og styring af IKT og BIM.

   

Samtidig søger vi også en Revit tegner, der kan udarbejde og vedligeholde de enkelte projekters Revit model for henholdsvis Ventilation, VVS- og EL-entrepriser.

   

Læs begge stillingsopslag her

 
       

04-03-2015
Novo Nordisk i Måløv Bygning HI
Etablering af nye forskningslaboratorier til medicinalvirksomhedens Diabetes Research Unit. Bygningen er på 15.000 m2 bestående af to store laboratoriegange som bindes sammen af en tre etagers mellembygning til administration og fællesarealer.

Wicotec Kirkebjerg skal udføre Teknikentreprise, hvor alle tekniske fag indgår.. Entreprisen er på 107 milioner kroner.

   
     

21-01-2015
3 fagentrepriser på Bryghusprojektet
Wicotec Kirkebjerg har skrevet kontrakt med Züblin om udførelse af EL, ABA og sprinkling på Bryghusprojektet. Projekteringen er i gang og udførelsen forventes at gå i gang sommeren 2015.
  

Bryghusprojektet er et multifunktionelt hus, som opføres på Bryghusgrunden. Huset får forbindelse
over og under Christians Brygge, og opføres med et underjordisk parkeringsanlæg, en legeplads,
en byplads og en havnepromenade. Bryghusgrunden ligger i centrum af Københavns havn mellem Det Kgl. Bibliotek og Langebro. Bryghusgrunden var hjemsted for Kongens Bryghus fra 1772 og frem til 1923
   

Læs mere om projektet her - bryghusprojektet

   
     

09-01-2015
Ny Nørreport står færdig og er klar til indvielse
Det sker ved et offentligt arrangement lørdag d. 10 januar med taler af blandt andre ved overborgmester Frank Jensen og transportminister  Magnus Heunicke.
  

Der bliver her mulighed for at opleve stationens nye ydre, de nye perronafsnit med markant bedre lys- og luftforhold samt det nye byrum omkring stationspladsen.
  

Se invitationen og læs mere om Ny Nørreport her:
Ny Nørreport.dk

   
     

19-12-2014
Fokus på fjernvarme i Jylland henter ny rammeaftale ind i Viborg
Konsortiet Wicotec Kirkebjerg og Danjord I/S har vundet rammeaftale om smedeentreprise for Viborg Fjernvarme. Aftalen løber over 2 år med option på forlængelse.

   

Opgaven kræver at der oprettes nyt kontor i Viborg. Kontoret står klar 1. februar 2015.

  

Projektet understøtter firmaets fokus på markedsføring og udvidelse af fjernvarmearbejdet i Jylland. Et arbejde, der udfolder sig i samarbejdende konsortie med DanJord A/S.

     

 

Hovedkontor

Roskildevej 338
DK-2630 Taastrup
Tlf: 44 22 00 00

E-mail: info@wk-as.dk
 

AFDELINGER

OSTED
Hovedvejen 232
4320 LejreKøbenhavn
Jernholmen 6 - 10
2650 Hvidovre

REGIONSKONTOR
Kolding
Niels Bohrs Vej 8
6000 Kolding

AFDELINGSSKONTOR
Knullen 6
5260 Odense
 

REGIONSKONTOR:
Århus
Jens Juuls Vej 13
8260 Viby J.

AFDELINGSKONTOR:
Sylbækvej 3B
8230 Aabyhøj