Nyheder

24-08-2015
Teknikentreprisen på KUA 3 runder 300 dage uden arbejdsulykker
Byggeriet af 3. etape på Københavns Universitet Amager skrider planmæssigt frem og medarbejderne kunne fredag d. 21. august fejre 300 dage uden arbejdsulykker.

   

Wicotec Kirkebjerg er arbejdsmiljøcertificeret, og ser derfor også meget positivt på det fine resultat. Pladsen fik i frokostpausen besøg af en pølsevogn.

   

Der arbejder på KUA 3 lige nu 10 funktionærer og 75 timelønnede medarbejdere.

   
     

26-06-2015
Vi har travlt og søger flere nye medarbejdere
I vores jobsektion har vi flere ledige stillinger lige nu.

  

Vi søger både timelønnede og funktionærer med forskellige kompetencer.
   

Se ledige stillinger her

   
     

27-07-2015
Køleanlæg til Københavns nye Grønttorv Copenhagen Markets
Wicotec Kirkebjerg har vundet kølenetreprisen på det nye Grønttorv i Høje Taastrup. Markedet er etableret i tre nye haller på ialt 67.000 m2.

   
Køleentreprisen skal etablere 2,2 km præisolerede rør fra DN250 og ned. Der skal også etableres 80 udtagsstationer for køl. Den enedelige køl leveres som fjernkøl af Høje Taastrup Forsyning.

  

Entreprisen går i gang i uge 33, de første gartnere flytter ind i begyndelsen af september og Copenhagen Markets åbner for handel til januar 2016.

   
     

17-06-2015
Vi skal udføre ny fjernvarmeforsyning til Dyssegårdparken i Næstved
Vi skal etablerer ny fjernvarmeforsyning til boligområdet Dyssegårdsparken i Næstved. Fjernvarmeforsyningen vil erstatte det bestående fjernvarmesystem fra 1970'erne.

  

Projektet omfat­ter etablering af fjernvarmeforsyningsledninger og stikledninger i Dyssegårdsparken. Der skal ialt etableres 10 km. ny forsyningsledning. Derudover skal der udføres konvertering i hver enkelt bolig. Der skal også udskiftes fjernvarmeunits og afblænding af rørforbindelsen husstandene imellem.

   
     

08-06-2015
Wicotec Kirkebjerg er kommet godt i gang med Nyt Psykiatrisk Center i Skejby
Udførelsen af teknikentreprisen på Nyt Psykiatrisk Center er i gangsat.

  
Foruden teknikentreprisen skal Wicotec Kirkebjerg skal stå for centerets facility management i de efterfølgende 25 år. Den samlede kontraktsum er på 900 millioner kroner.

  

Det nye Psykiatrisk Center skal efter planen afleveres i 2019 og har et totalomfang af 50.000 kvm. Centeret skal erstatte det eksisterende historiske Psykiatriske hospital i Risskov.

   
     

04-06-2015
Wicotec Kirkebjerg har påbegyndt endnu en teknikentreprise på Det Nye Universitets-
hospital DNU i Skejby

Teknikentreprisen er 4. etape på Sydsporet S4. Den er på ialt 130 mio. kroner og indeholder bla. sengeafsnit og operationsstuer.
   

S4 er den 10. entreprise Wicotec Kirkebjerg udfører på DNU. Firmaet har været med til byggeriet af hospitalet fra begyndelsen. De 10 entrepriser spænder bredt: fra teknikentrepriser i de nye bygninger til bl.a. forsyningsledninger, tærrænbelysning, varmecentral.

     
     

01-06-2015
Elektrificering af det danske jernbanenet
Per Aarsleff A/S har skrevet kontrakt med Banedanmark om elektrificering af 1.300 km jernbane. Arbejdet skal udføres i regi af Aarsleff-Siemens konsortiet.
   

Wicotec Kirkebjerg deltager i opgaven i one company med Aarsleff Rail og Aarsleff Fundering. Wicotec Kirekbjerg skal forestå etablering af transformerstationer og forsyninger til kørestrømsanlægget.
   
     

23-05-2015
Nye anlægs- og fjernvarmeopgaver
Wicotec Kirkebjerg skal udføre rør- og smedearbejde til fjernvarmeforsyning af nyt byggeri på Rådhusgrunden i Allerød for Allerød Fjernvarme til en entreprisesum på ca. 2 mio.
   

Ligledes skal firmaet etablere en ny forsyningsledning til Dyssegårdsparken i Næstved
Denne hovedentreprise omfatter jordarbejde, smedearbejde, rørleverance samt muffearbejde i forbindelse med etablering af fjernvarme. Entreprisens sum er på ca. 3,2 mio.

   
     

19-04-2015
Statsminister Helle Thorning-Schmidt på virksomhedsbesøg
Byggeriet af Statsfængslet på Nordfalster har haft besøg af Statsministeren. Helle Thorning-Schmidt blev vist rundt på byggepladsen og fik information og orientering om byggeriet. Hendes besøg skete i forbindelse med flere virksomhedsbesøg på Falster.
    

Byggeriet forløber som planlagt. Når det står færdigt i 2016 vil det kunne håndtere 250 indsatte og det forventes at tilføre området med 250-300 permanente statslige arbejdspladser.

   
     
26-03-2015
Rejsegilde i vores nye bygning i Taastrup
Vi er i gang med at bygge til, og udvider vores hovedkontor i Taastrup med 600m2. Bygningen er en udvidelse af vores administration. Byggeriet forløber planmæssigt og er klar til indflytning 1. juni.

I går fejrede vi byggeriet med rejsegilde, hvor alle medarbejdere traditionen tro var inviteret til pølser.
   
     

25-03-2015
Vi har travlt med byggeriet af Det Nye Universitetshospital Skejby
Vi søger derfor en ny medarbejder, der har erfaring med koordinering og styring af IKT og BIM.

   

Samtidig søger vi også en Revit tegner, der kan udarbejde og vedligeholde de enkelte projekters Revit model for henholdsvis Ventilation, VVS- og EL-entrepriser.

   

Læs begge stillingsopslag her

 
       

04-03-2015
Novo Nordisk i Måløv Bygning HI
Etablering af nye forskningslaboratorier til medicinalvirksomhedens Diabetes Research Unit. Bygningen er på 15.000 m2 bestående af to store laboratoriegange som bindes sammen af en tre etagers mellembygning til administration og fællesarealer.

Wicotec Kirkebjerg skal udføre Teknikentreprise, hvor alle tekniske fag indgår.. Entreprisen er på 107 milioner kroner.

   
     

21-01-2015
3 fagentrepriser på Bryghusprojektet
Wicotec Kirkebjerg har skrevet kontrakt med Züblin om udførelse af EL, ABA og sprinkling på Bryghusprojektet. Projekteringen er i gang og udførelsen forventes at gå i gang sommeren 2015.
  

Bryghusprojektet er et multifunktionelt hus, som opføres på Bryghusgrunden. Huset får forbindelse
over og under Christians Brygge, og opføres med et underjordisk parkeringsanlæg, en legeplads,
en byplads og en havnepromenade. Bryghusgrunden ligger i centrum af Københavns havn mellem Det Kgl. Bibliotek og Langebro. Bryghusgrunden var hjemsted for Kongens Bryghus fra 1772 og frem til 1923
   

Læs mere om projektet her - bryghusprojektet

   
     

09-01-2015
Ny Nørreport står færdig og er klar til indvielse
Det sker ved et offentligt arrangement lørdag d. 10 januar med taler af blandt andre ved overborgmester Frank Jensen og transportminister  Magnus Heunicke.
  

Der bliver her mulighed for at opleve stationens nye ydre, de nye perronafsnit med markant bedre lys- og luftforhold samt det nye byrum omkring stationspladsen.
  

Se invitationen og læs mere om Ny Nørreport her:
Ny Nørreport.dk

   
     

19-12-2014
Fokus på fjernvarme i Jylland henter ny rammeaftale ind i Viborg
Konsortiet Wicotec Kirkebjerg og Danjord I/S har vundet rammeaftale om smedeentreprise for Viborg Fjernvarme. Aftalen løber over 2 år med option på forlængelse.

   

Opgaven kræver at der oprettes nyt kontor i Viborg. Kontoret står klar 1. februar 2015.

  

Projektet understøtter firmaets fokus på markedsføring og udvidelse af fjernvarmearbejdet i Jylland. Et arbejde, der udfolder sig i samarbejdende konsortie med DanJord A/S.

     
     

31-10-2014
Nyt projekt på Marinebiologisk Laboratorium i Helsingør
Marinbiologisk Laboratorium er en del af Københavns Universitet og rummer faciliteter
for forskning i marine forhold samt et mindre museum kaldet Øresundsakvariet.

 
Byggesagen omhandler arbejder på 1.sal/tag af Bygning 1 og 2, samt mindre arbejder i
stueetagerne, herunder ombygning og vedligehold af kontorer, laboratorier,
undervisningslokaler og hovedtrappe, facade- og vinduesarbejder, ombygning af
publikumstoiletter i Øresundsakvariet samt tagrenovering og udvidelse af taghus.

   
Den samlede kontraktsum er på 7,6 mio. kr.

   
     

31-10-2014
Ombygning for Novo Nordisk i Bagsværd
Wicotec Kirkebjerg skal udføre Rør-entreprise på Novo Nordisk Bygning 6BC i Bagsværd.

   

Byggesagen omfatter en komplet renovering af ca. 2.000 m2 kontorer og laboratorier
fordelt på 2. og 3.sal i eksisterende bygning, herunder blandt andet ca. 1.100
m2 ny tagdækning, nyt køleanlæg og nye ventilationsanlæg på tag.

   

Rør-entreprisen omhandler Rør, tanke samt jord- og beton mv. til knap 9 mio.

   
     

24-09-2014
DTU Life Science & Bioengineering
Wicotec Kirkebjerg har indgået kontrakt om at udføre VVS, køl og rene gasser på DTU.

    

På DTU-Lyngby Campus, samles Veterinærinstituttet, Aqua og Fødevareinstituttet under ét tag og under den fælles betegnelse DTU LIFE Science & Bioengineering.

Projektet består af ca. 47.000 m2 nybyggeri og renovering.
Den samlede kontraktsum er på ca. 60 mio. kr.

   
     

10-09-2014
Royalt spadestik på BioGas-anlæg i Tønder
Hans Kongelige højhed Prins Joakim tog i går første spadestik på det nye Biogas-anlæg i Tønder. Det skete ved et presseombudt arrangement på byggepladsen i Tønder.

   

Byggeriet går nu i gang og er planlagt at stå færdigt om 14 månder.    
 

Kontraktsummen på anlægget er på cirka 300 millioner kroner og indeholder option på udførelse af et tilsvarende anlæg i Aabenraa. Kontrakten er indgået sammen med Per Aarsleff A/S

   
     

28-08-2014
Wicotec Kirkebjergs diamant-borer fejrer 50-års jubilæum

I år har firmaet den sjældne glæde at fejre 50 års jubilæum for diamantborer Steen B. Jensen.
Steen har været i firmaet siden han som 16 årig fik elevplads hos den dengang lille landsbysmed i Kirkebjerg. Steen blev udlært som smed med speciale i landbrugsmaskiner.
  
Der er reception i Osted fredag. 29. august, hvor Steen overrækkes Den Kongelige Belønningsmedalje

Læs mere her!
 

   
     

15-08-2014
Danmarks største biogasanlæg etableres i Tønder
Wicotec Kirkbjerg skal stå for teknikentreprise på projektet, bestående af el, rørarbejde og procesanlæg.

   

Anlægget er dimensioneret til at kunne producere knap 65 millioner kubikmeter biogas om året. Det svarer til gasforbruget i cirka 17.500 husstande. Gassen vil komme til at  erstatte noget af den fossile naturgas fra Nordsøen.

   

Kontrakten er indgået i sammen med Per Aarsleff A/S. Kontraktsummen på Tønder-anlægget er på cirka 300 millioner kroner og indeholder option på udførelse af et tilsvarende anlæg i Aabenraa.
 

   
     

26-06-2014
Teknikentreprise på det nye fængsel på Nordfalster. 
I byggeriet på 32.000m2 bliver der plads til ca. 250 indsatte. Wicotec Kirkebjerg A/S skal udføre alle VVS-installationer inkl. fjernvarme- og vandforsyning i jord samt alle el-installationer ekskl. sikring og overvågning. Entreprisen påbegyndes i løbet af sommeren. 

k

Projektet er udbudt som en teknikentreprise. Netop teknikentrepriser og tværfaglig projektstyring er Wicotec Kirkebjergs spidskompetence og hovedfokus i disse år. Firmaets størrelse gør det muligt at koordinere internt i koncernen. Ved tværfaglig projektledelse sparer Wicotec Kirkebjerg bygherre for besværlig og omkostningsfuld koordinering mellem de enkelte fag – projektlederen klare det selv.

   
     

26-06-2014
Wicotec Kirkebjerg indstilles til kontrakt på 900 mio. på Psykiatrisk Center i Skejby
Opgaven består i at udføre teknikentreprisen på byggeriet og efterfølgende 25 års kontrakt på drift og service af hospitalets installationer.

k

Wicotec Kirkebjergs teknikentreprise består af de totale tekniske installationer indeholdende blandt andet el, vvs, ventilation, bygningsautomation og sikkerhedssystemer i det 50.000 kvadratmeter store nybyggeri i Skejby. 

k

Ud over ovennævnte teknikentreprise skal Wicotec Kirkebjerg udføre facility management de næste 25 år til en samlet værdi af 625 millioner kroner. Driftskontrakten på facility management omfatter primært drift og vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer samt visse serviceydelser

   
     

13-06-2014
Retten i Roskilde indvies og går i drift 

Den nye retsbygning i Roskilde er udført som et OPS-projekt, hvor staten ejer bygningen og OPS-leverandøren er ansvarlig for drift og vedligehold i en længere kontraktperiode. Wicotec Kirkebjerg har skrevet kontrakt for Retten i Roskilde for en periode på 20 år. 

k

Retsbygningen er udført med en byggekvalitet, der er set i et 20 årigt drift-perspektiv. Der er bl.a. taget ekstra grundig stilling til valg af bygningens materialer og komponenter.

 

I Wicotec Kirkebjerg hilser man denne type OPS-projekter velkommen, fordi man mener, at aftale-modellen optimerer kvaliteten af byggeriet. 

 


   

13-06-2014
Wicotec Kirkebjerg arbejder i Nordgrønlandk

Thule Air Base er den amerikanske militærbase med lufthavn i det nordvestlige Grønland. Wicotec Kirkebjerg har vundet en teknikentreprise i konsortium med Aarsleff om opførelse af et nyt autoværksted til snerydningsmateriel på i alt 5000 m2. Teknikentreprisen indeholder EL, VVS, Ventilation og Sprinkling.

   

 

Hovedkontor

Roskildevej 338
DK-2630 Taastrup
Tlf: 44 22 00 00

E-mail: info@wk-as.dk
 

AFDELINGER

OSTED
Hovedvejen 232
4320 LejreKøbenhavn
Jernholmen 6 - 10
2650 Hvidovre

REGIONSKONTOR
Kolding
Niels Bohrs Vej 8
6000 Kolding

AFDELINGSSKONTOR
Knullen 6
5260 Odense
 

REGIONSKONTOR:
Århus
Jens Juuls Vej 13
8260 Viby J.

AFDELINGSKONTOR:
Sylbækvej 3B
8230 Aabyhøj